SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Pilotstudie af interventionerne SeSam-LS og SeSam-CLASS

Del
Flere undersøgelser viser at læreren er den største enkelte faktor, der har betydning for elevernes læring i skolen. Forskere fra Professionshøjskolen Metropol undersøger nu hvordan der kan opnås systematisk viden om supervisionens gavnlige effekt, således at det bidrager til at skabe nogle dygtige lærere, der bidrager til at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige som de kan.<br/>Undersøgelsen er finansieret af Trygfonden og har til formål at afprøve tilrettelæggelsen og gen-nemførelsen af en kommende større undersøgelse af videostøttet supervision i efter- og videreud-dannelse. Pilotprojektet gennemføres af Professionshøjskolen Metropol med sparring fra eksperter fra hhv. TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus universitet og VIVE – Det Nationale Forsk-ning- og Analysecenter for Velfærd.<br/>Denne pilotundersøgelse skal afprøve 3 tilgange til professionel udvikling gennem brug af videooptagelser af undervisningssituationer i skolen. Det som de tre tilgange har tilfælles er at videooptagelserne bruges som udgangspunkt for en samtale. Samtalen kan have forskelig karakter, fx som sparring, coaching, vejledning osv. Ligeledes vil der være et forskelligt fokus på hvad videooptages og hvad for ting der samtales om i de tre tilgange. I nogle af tilgangene vil der være et element af skriftlig kommunikation, dvs. ting der skal nedskrives før og/eller efter mundtlige samtaler, som i øvrigt foretages over telefon eller tilsvarende. <br/>Målgruppen er dansk- og matematiklærere i 6.klasse.<br/>VIVEs bidrag til projektet er at rådgive og sparre omkring den praktiske udførelse af pilotprojektet samt erfaringsdele med Metropolmedarbejdere i forhold til opfølgende projektkoordinering.
Projektleder Mette Friis-Hansen, SFI
Periode 01.01.2018 - 31.12.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Mette Friis-Hansen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 21 E-MAIL mfh@vive.dk

Søg på sfi.dk