SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Privat og socialt afkast af videregående uddannelser

Del
Dette projekt består af to delprojekter. I det første delprojekt undersøger jeg, om gennemførelsen af en videregående uddannelse har en effekt på individets samfundsdeltagelse og helbred. I det andet delprojekt undersøger jeg signalværdien af præstationer i videregående uddannelser ved at undersøge, om arbejdsmarkedet belønner variation i karaktergennemsnittet, som ikke skyldes individets evner. Projektet undersøger derved to konkurrerende forklaringer for det privatøkonomiske afkast af uddannelse: Signaleringsteorien og humankapitalteorien.
Projektleder Hans Henrik Sievertsen, SFI
Periode 03.08.2015 - 28.09.2017
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Hans Henrik Sievertsen

Kontaktperson
DIREKTE 29 65 84 75 E-MAIL hhs@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse, Samfundsdeltagelse, Helbred, Kompetencer

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk