SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Results from a Randomized Controlled Classroom Management Intervention

Del
Dette studie evaluerer effekten af en intervention til opgradering af indskolingslæreres klasseledelseskompetencer. Målgruppen for evalueringen er elever i 1. til 2. klasse. Gennem et randomiseret kontrolleret forsøg, hvor de deltagende lærere ved lodtrækning enten modtog et opkvalificerende kursus i klasseledelse eller et placebokursus, måles effekten af interventionen på elevernes præstation i en standardiseret koncentrationstest. Vi finder, overordnet, at klasseledelsesinterventionen øger elevernes koncentration signifikant. Effekterne er imidlertid heterogene, således at elever med stærkere socioøkonomisk baggrund og bedre kognitive kompetencer oplever størst forbedring af deres koncentrationsevner. Vi fortolker dette fund således, at interventionen i særlig grad styrker lærernes evner til at tackle eventuelle forstyrrende eller umotiverede elever, og at dette er til gavn især for de elever, der er motiverede for undervisningen.
Projektleder Maria Keilow Sørensen, SFI
Periode 19.10.2015 - 31.12.2016
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Maria Keilow Sørensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 98 E-MAIL mkw@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse, Kompetencer, Teori og metode, Randomiseret kontrolleret forsøg

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk