SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Retlig styring af sagsbehandleren: Lovgivningens betydning for brugen af sanktioner i jobcentret

Del
Regeringspolitik og lovgivning skal skabe rammerne for og styre de offentlige ansattes adfærd, når de udfører deres arbejde. Alligevel findes der kun sparsom forskning i, i hvilket omfang adfærden blandt ’markarbejdere’ er styret af centralt vedtaget lovgivning. Med udgangspunkt i studier af offentlig forvaltning, retssociologi samt nudging-litteraturen undersøger vi derfor i dette projekt lovgivningens betydning for brugen af sanktioner over for ledige kontanthjælpsmodtagere blandt sagsbehandlerne i jobcentrene. <br/>Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelsen gennemført blandt kommunale jobcentersagsbehandlere i 2016 (N=500). Spørgeskemaundersøgelsen satte fokus på virkninger af forskellige typer af politik-instrumenter, herunder betydningen af love og regler for kommunale sagsbehandleres holdninger og vurderinger af borgere inden for kontanthjælpsområdet. Undersøgelsen indbefattede en række spørgeskemaeksperimenter. I et af disse eksperimenter blev sagsbehandlerne præsenteret for en vignet, der beskrev en borger, som var udeblevet fra kommunale aktivering. De blev så bedt om at vurdere, på en skala fra 0-10, om borgeren skal sanktioneres. Eksperimentet bestod i, at nogle sagsbehandlere blot fik vignet-teksten, mens andre (randomiseret) fik ekstra tekst, som mindede dem om nogle lovregler, som ville kunne bruges til gøre en undtagelse fra kravet om sanktionering. En tredje gruppe af sagsbehandlere fik ekstra tekst, som mindede dem om refusionsreformen og de økonomiske bånd, den kan lægge på deres kommune, hvis ledige borgere ikke hurtigt kommer i beskæftigelse. De sagsbehandlere, som fik teksten vedr. lovregler blev signifikant mindre tilbøjelige til at sanktionere end dem, som ikke fik nogen ekstra tekst. Det gjaldt særligt kvindelige sagsbehandlere. Resultatet er interessant ift. at forstå betydningen af ledelsesmæssig priming af lovregler og kan fortolkes under inddragelse af nudging-litteraturen. <br/>Resultatet belyses yderligere via en analyse af 8 kvalitative interviews med i alt 18 sagsbehandlere, vedrørende deres opfattelser og erfaringer med forskellige typer af policy-instrumenter, herunder lovregler. Undersøgelsens samlede resultater publiceres i en engelsksproget videnskabelig artikel.
Projektleder Frederik Thuesen, SFI
Periode 01.09.2018 - 31.12.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Frederik Thuesen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 60 E-MAIL frt@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Arbejdsmarkedet, Kontanthjælp, Ledighed, Vignetmetode

Søg på sfi.dk