SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Returning Soldiers

Del
Dette projekt undersøger de personrelaterede omkostninger, det har for soldater at blive udsendt på mission til krigs- og konfliktområder. Livet efter en eller flere missioner studeres på en række økonomiske, sociale og sundhedsmæssige områder, og det identificeres, hvilke effekter deltagelse i missioner har haft, dvs. hvilken ændring i soldaternes videre liv, udsendelsen har afstedkommet. Vedrørende det økonomiske er fokus på udsendelsens effekt på uddannelse og arbejde. Her er det en nettoeffekt, man finder, idet udsendelse i princippet også ville kunne styrke personens kvalifikationer og erfaringer på gavnlig facon i forhold til arbejdsmarkedet. Vedrørende de sociale relationer ses der navnlig på familieforhold, og endelig vedrørende de hjemvendte soldaters sundhedssituation vil der særligt være fokus på psykisk velbefindende samt selvmord. Inden for alle områderne vil der blive set på situationen både på kort sigt (tæt på endt mission) og på længere sigt (mange år efter missionen)
Projektleder Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, SFI
Periode 01.08.2017 - 31.12.2020
Status Aktivt
Afdeling VIVE Effektmåling
Kontaktperson

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 34 E-MAIL svj@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Beskæftigelse, Helbred, Skole og uddannelse, Kriminalitet, Effektmåling

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk