SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

School counseling

Del
Effekter af skolevejledning på uddannelsesvalg og gennemførelse af ungdomsuddannelse – Et systematisk review Den danske lov om vejledning fremmer det overordnede mål om at få mindst 95% af en ungdomsårgang til at gennemføre en videregående uddannelse. Dette kan blandt andet forekomme ved at rådgive unge, der er tæt på en overgang mellem uddannelsessystemerne, for at sikre, at overgangen sker så problemfrit som muligt. Formålet med at rådgive i forhold til uddannelsesvalg er blandt andet, at hjælpe med at sikre, at andelen af de unge som skifter mellem uddannelserne eller dropper ud af uddannelserne begrænses så meget som muligt, og at de enkelte studerende gennemfører deres valgte uddannelsesprogrammer med størst mulig akademisk og personlig fordel. Karrieremæssig rådgivning kan være særligt vigtigt for børn med lav socioøkonomisk status, fordi erfaringerne med yderligere uddannelse i mindre grad er til stede i deres sociale netværk. Stigmatisering og informations barrierer kan således bidrage til suboptimale valg. Formålet med reviewet er at undersøge den eksisterende forskning om skole rådgivning med sigte på at forbedre progressionen i uddannelsessystemet, for at kunne fastslå, hvilke tilgange eller metoder for vejledning der virker bedst.
Projektleder Trine Filges, SFI
Periode 01.02.2016 - 31.12.2016
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Trine Filges

Kontaktperson
DIREKTE E-MAIL
Forskningsemne

Dette projekt hører under Skole og uddannelse
emneord: Ungdomsuddannelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk