SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Sociale aspekter af Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Del
Omfattende social og sundhedsvidenskabelig forskning viser, at der er klare sammenhænge mellem socioøkonomiske faktorer og mental sundhed. Der mangler imidlertid viden om de underliggende interaktionsmekanismer og om risikoen for kumulative negative konsekvenser i familier med få socioøkonomiske ressourcer. Dette projekt omhandler de sociale aspekter af ADHD og vil undersøge nogle af de mekanismer, der ligger til grund for en ulige social fordeling af mental sundhed samt konsekvenserne heraf for det enkelte barn og dets omgivelser. Projektet vil først kortlægge socioøkonomiske dynamikker i henholdsvis forekomsten og den medicinske behandling af ADHD i Danmark. Dernæst vil vi undersøge, hvordan sammenhængen mellem ADHD (hhv. diagnose og symptomer) og familiens socioøkonomiske ressourcer påvirker de faglige præstationer i skolen hos diagnosticerede børn. Vi vil her teste, i hvilket omfang barnets adfærd, diagnose og eventuelle behandling interagerer med familiens socioøkonomiske ressourcer med henblik på at påvirke barnets faglige præstationer på tidlige og senere klassetrin. Endelig vil vi undersøge, om faglige præstationer påvirkes hos henholdsvis søskende og klassekammerater til børn med ADHD.
Projektleder Maria Keilow Sørensen, SFI
Periode 01.04.2017 - 31.03.2020
Status Aktivt
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Maria Keilow Sørensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 98 E-MAIL mkw@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Skole og uddannelse, Kompetencer, Skolegang, Ulighed, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk