SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Del
Mentalisering er evnen til at aflæse og forstå adfærd ud fra emotionelle tilstande, følelser, intentioner, behov, ønsker og tanker. Evnen er essentiel i forhold til at kunne indgå i sociale sammenhænge og udvikles ofte i de første år af et barns liv, hvor barnet lærer mentalisering af mentaliserende forældre. Omsorgssvigtede og anbragte børn og unge har større risiko for svækket mentalisering. <br/>Formålet med projektet er at styrke anbragte børn og unges mentaliseringsevne ved dels at modne og afprøve tre mentaliseringsbaserede indsatser, dels skabe grobund for en videre udbredelse af disse indsatser efter projektperioden. Mere specifikt ser evalueringen på de tre mentaliseringsbaserede indsatser: Mentaliseringsbaseret Mindfulness, Robusthed.dk og Mentaliseringsguiden.<br/>Projektet indeholder fire hovedaktiviteter – implementeringsstøtte, implementeringsevaluering, effektevaluering og omkostningsvurdering – for hver af de tre indsatser. Resultaterne af evalueringen formidles i et midtvejsnotat (medio, 2019) og ved en afsluttende workshop (ultimo 2020).<br/>
Projektleder Christoffer S. Sonne-Schmidt, SFI
Periode 01.01.2018 - 31.12.2020
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Christoffer S. Sonne-Schmidt

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 71 E-MAIL css@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Anbringelser, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk