SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Succesfulde alternativer til uddannelse for anbragte unge: En komparativ analyse af tre nordiske lande

Del
Vi har tidligere vist, at tidligere anbragte børn og unge har relativt stor risiko for at forlade uddannelsessystemet tidligt (Kääriälä et al., 2018). Nærværende undersøgelse bidrager til feltet ved at analysere alternative succesmål til uddannelse, for dem der fejler i skolen. Vi sammenligner udfald for alternative måder at opnå succes på for børn og unge, der har været anbragt uden for hjemmet og som ikke har bestået grundskolens afgangseksamen (dvs. udfaldsmål som beskæftigelse eller sociale ydelser som 23-årig) på tværs af tre nordiske lande: Danmark, Finland og Sverige. Vi bruger registerdata fra nationale registre for børn født i 1987 og følger dem indtil de er 23 år. Datasættene for Danmark (N = 55.995, hvoraf 3056 har været anbragt), Finland (N = 58.855, hvoraf 1884 har været anbragt), og Sverige (N = 100.152, hvoraf 3209 har været anbragt) dækker hele fødselsårgangen. Vi benytter marginale effekter fra logistiske regressioner til at sammenligne de landespecifikke risici, justeret for mors socioøkonomiske og helbredsrelaterede faktorer.
Projektleder Mette Lausten, SFI
Periode 01.09.2018 - 30.09.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Mette Lausten

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 13 E-MAIL mel@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse, Udsatte grupper
emneord: Anbringelser, Udsatte børn og unge, Ungdomsuddannelse, Marginalisering, Levevilkår

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk