SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Tidlige Investeringer i Børns Human Kapital

Del
Andelen af børn, der er indskrevet i et dagtilbud, er steget markant de sidste ti år. I dag er 81 procent af alle børn i OECD landene indskrevet i et dagtilbud før de når skolestartsalderen i mens deres forældre arbejder. 33 procent af alle børn i OECD landene begynder i dagtilbud inden de fylder 3 år. Tendensen er at flere og flere børn kommer i dagtilbud, særligt blandt de yngste børn. Der findes imidlertid meget lidt forskning om hvordan dagtilbud påvirker børnene, i særdeleshed er der mangel på forskning om effekter af vuggestueindskrivning. Dette projekt foreslår 4 vinkler til at undersøge effekterne af tidlige investeringer i human kapital produktion med udgangspunkt i Danmark. Dansk data tilbyder en unik mulighed for at undersøge effekterne af tidlig indskrivning i dagtilbud og af forældrenes tidligere tilbagevenden til arbejdsmarkedet på både kort og lang sigt. Projektet tager derfor udgangspunkt i historisk data om daginstitutioner i kombination med registerdata. Identifikation af effekterne bygger på variation i adgang til pasningsmuligheder, der er forårsaget af en række strukturelle ændringer, i kombination med diverse mikroøkonometriske metoder, såsom regression discontinuity, difference-in-differences og instrumental variabel estimation.
Projektleder Sarah Sander Nielsen, SFI
Periode 01.09.2015 - 31.08.2018
Status Aktivt
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Sarah Sander Nielsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 51 E-MAIL ssn@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Børn og unge, Skole og uddannelse, Social arv, Velfærdssamfundet, Arbejdsmarkedet

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk