SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Timing og transition: unges uddannelse og risikoadfærd

Del
Projektet ’Timing og transition: unges uddannelse og risikoadfærd’ er et mixed-method studie, som udnytter SFI’s kvantitative forløbsundersøgelser og kombinerer disse med nye, longitudinelle kvalitative undersøgelser af unges uddannelsesmæssige veje og omveje. Projektet kaster således lys på ungdomsforskningsmæssige og uddannelsessociologiske kernefelter så som transition til voksenliv, sammenhæng mellem aspirationer, uddannelsesvalg og social baggrund, sammenhæng mellem risikoadfærd, sociale relationer og frafald mv. I lyset af den senere års reformer på uddannelsesområdet og det øgede fokus på risici i de unges liv identificerer vi fire målgrupper og sampler 60 unge fra Børneforløbsundersøgelsen (v. 18 år) fordelt på fire grupper: 1) Unge som er sårbare givet begrænsede sociale relationer og dermed i risiko for ikke at påbegynde, falde fra eller mistrives på en ungdomsuddannelse (ansvarlig: Jeanette Østergaard); 2) Unge som har påbegyndt, men er faldet helt fra en ungdomsuddannelse eller ’cykler rundt’ i uddannelsessystemet (ansvarlig: Jens Peter Thomsen); 3) Unge som vurderes ikke-uddannelsesparate efter folkeskolen og i stedet er eller har været i et forberedende tilbud (ansvarlig: Signe Ravn); 4) En kontrolgruppe – unge som er i gang med den uddannelse, de forventede at gå i gang med som 15-årig (ansvarlig: Jeanette Østergaard).
Projektleder Jeanette Østergaard, SFI
Periode 01.09.2015 - 31.12.2016
Status Afsluttet
Kontaktperson

Jeanette Østergaard

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 40 E-MAIL jea@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse, Udsatte grupper
emneord: Børn og unge, Misbrugere, Udsatte børn og unge, Familie, Familiebaggrund, Familiemønstre, Skole og uddannelse, Ungdomsuddannelse, Efteruddannelse, Inklusion, Skolegang, Udsatte grupper, Marginalisering, Teori og metode, Mixed methods, Velfærdssamfundet, Levevilkår, Ulighed, Social arv

Søg på sfi.dk