SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge - 2014

Del
Formålet med undersøgelsen er at foretage jævnlige ”temperaturmålinger” på trivslen blandt anbragte børn og unge i alderen 11-17 år. Resultaterne forventes over en årrække at give et veldokumenteret billede af udviklingen i anbragte børns trivsel og skal derudover danne grundlag for planlægning, analyse, redegørelser, forskning, offentlig debat og lovforberedelse på anbringelsesområdet.
Projektleder Mette Lausten, SFI
Periode 15.08.2013 - 31.12.2017
Status Afsluttet
Kontaktperson

Mette Lausten

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 13 E-MAIL mel@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk