SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

UDDANNELSESFORVENTNINGER BLANDT UDSATTE UNGE I UDSKOLINGEN

Del
Dette projekts formål er at undersøge og forstå hvordan unges uddannelsesforventninger skabes. Forskningen viser, at en stor gruppe børn og unge, primært med ressourcesvag baggrund, har lavere uddannelsesforventninger, end hvad deres skolepræstationer burde lægge op til. Hvis disse unge fx fravælger en erhvervsuddannelse på grund af lave forventninger, får de ringere chancer i livet end andre unge. For at kunne støtte mulighederne for børn fra ressourcesvage hjem er det nødvendigt, at vi opnår en forståelse af, hvordan unges uddannelsesforventninger skabes, og hvordan unges forventninger hænger sammen med forventninger og uddannelsesværdier hos forældrene. Selvom meget forskning har betonet betydningen af at have forventninger til uddannelse, så har ingen studier undersøgt hvordan forventninger faktisk skabes. Vi mangler i tillæg viden om, hvorfor unge med den samme udsatte baggrund kan have så forskellige forventninger. Projektet stiller to overordnede spørgsmål: 1. Hvordan opstår forskellige uddannelsesforventninger, og hvordan hænger de sammen med forældrenes forventninger? 2. Hvad er det, der gør, at ens præsterende børn med samme ressourcesvage baggrund kan have så forskellige forventninger? Med besvarelsen af disse spørgsmål får vi en unik viden om, hvordan forventninger skabes. Vi bliver dermed klogere på, hvilke møtrikker, vi kan dreje på, hvis vi skal stimulere og øge forventningerne hos unge med udsatte baggrunde. Der er nemlig behov for at understøtte de unges forventninger på en måde, så disse ikke afhænger af familiebaggrunden.
Projektleder Jens-Peter Thomsen, SFI
Periode 01.09.2017 - 01.09.2029
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Jens-Peter Thomsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 35 E-MAIL jpt@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse, Udsatte grupper
emneord: Familiebaggrund, Familiemønstre, Ungdomsuddannelse, Udsatte børn og unge, Levevilkår, Ulighed, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk