SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Udvælgelse af handlingsrettede indsatser og metoder på dagtilbud og folkeskoleområdet

Del
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har i gangsat en proces med at identificere ind-satser og metoder, der øger børns sociale mobilitet. Vi ved fra forskningen at daginstitutioner af høj kvalitet styrker børns sociale, kognitive og emotionelle udvikling (Christoffersen m.fl., 2014) og på længere sigt, kan højkvalitetsdagtilbud, forbedre barnets uddannelsesniveau og senere job- og ind-tjeningsmuligheder samt mindske kriminalitet. Ligeledes kan skoler, der arbejder med effektive indsatser og metoder, der støtter faglige præstationer hos eleverne, bidrage til at reducere betydnin-gen af socioøkonomisk baggrund (Dietrichson m. fl., 2015). Udgangspunkt for processen er forskningsbaseret viden om, hvad der er virkningsfulde indsatser og metoder på hhv. skole- og dagtilbudsområdet i forhold til at øge børns sociale mobilitet. Grundlaget for udvælgelsen af indsatser og metoder, der øger børns sociale mobilitet, er derfor føl-gende kortlægninger: • Dietrichson, J., M. Bøg, T. Filges og A.-M. Klint Jørgensen (2015). Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund. SFI rapport. • Nielsen, A. A. og M. Christoffersen (2009). Børnehavens betydning for børns udvikling. SFI-rapport. • Christoffersen, M., A.-K. Højen-Sørensen og L. Laugesen (2014). Daginstitutionens betyd-ning for børns udvikling. (En opdatering). SFI-rapport. Indsatser og metoder udvælges endeligt efter 1) forskernes vurdering af indsatser og metoders ef-fekter, samt 2) afvikling af workshop med praktikkere, der er eksperter i at vurdere om indsatserne og metoderne kan implementeres i en dansk kontekst.
Projektleder Mette Friis-Hansen, SFI
Periode 01.11.2015 - 06.12.2016
Status Afsluttet
Afdeling VIVE Uddannelse
Kontaktperson

Mette Friis-Hansen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 21 E-MAIL mfh@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Dagtilbud, Effektmåling, Litteraturstudie, Randomiseret kontrolleret forsøg

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk