SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Udvikling af civilsamfundet i den almene sektor

Del
I 2015 igangsatte Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) projektet ”Udvikling af civilsamfundet i den almene sektor”, som løber over tre år indtil 2018. Projektet har overordnet til hensigt at styrke civilsamfundet i boligafdelinger administreret af DAB. Det bygger på en antagelse om, at et øget niveau af fællesskabsfremmende aktiviteter i afdelingerne fører til flere fællesskaber, mere levende lokalsamfund, mere tryghed og trivsel for beboerne og dermed mere attraktive boligområder. Projektet består derfor i at iværksætte og understøtte fællesskabsfremmende aktiviteter i boligområderne, afholde temadage og kurser for frivillige beboere og afdelingsbestyrelser, afholde en årlig Frivilligdag m.v. SFI evaluerer projektet i tre faser: pilotfasen, udbredelsesfasen og forankringsfasen. Ved afslutningen af hver af disse faser leverer SFI et evalueringsnotat, som kan understøtte DAB’s videre arbejde med at styrke civilsamfundet i den almene boligsektor. Derudover foretager SFI processtøtte undervejs.
Projektleder Gunvor Christensen, SFI
Periode 15.05.2015 - 15.05.2018
Status Aktivt
Kontaktperson

Gunvor Christensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 15 E-MAIL guc@vive.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Samfund og sammenhængskraft
emneord: Boligforhold

Søg på sfi.dk