SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Ulighed, unges livsløb og økonomisk situation i voksendommen i Danmark, Tyskland, England, Holland og Finland (EQUALLIVES)

Del
Dette projekt undersøger ulighedsdynamikker i et livsforløbsperspektiv i fem EU lande. Vi studerer hvordan uddannelse, arbejdsmarked og familievalg spiller sammen og forårsager akkumulerede privilegier og barrierer over individers livsforløb. <br/>Ved at anvende paneldata fra fem EU lande over 20 år og ved at gøre brug af avancerede statistiske modeller, undersøger vi komparativt hvordan økonomiske og institutionelle forskelle på tværs af lande har indflydelse på ulighed. <br/>Det tidlige voksenliv er en central overgangsperiode, hvor individer skal foretage en række valg – om uddannelse, job, partnerskab og familie – hvad der alt sammen er med til at forme det fremtidige liv. Vi fokuserer på centrale perioder i individers liv, og undersøger den samlede betydning af individuelle og gruppeuligheder
Projektleder Jens-Peter Thomsen, SFI
Periode 01.02.2018 - 31.01.2021
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Jens-Peter Thomsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 35 E-MAIL jpt@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse, Udsatte grupper
emneord: Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Familiemønstre, Ungdomsuddannelse, Velfærdssamfundet, Levevilkår, Ulighed, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk