SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse af hjemmeværnets frivillige medlemmer 2016

Del
Hjemmeværnskommandoen har ønsket en undersøgelse gennemført blandt hjemmeværnets frivillige medlemmer i 2016. Undersøgelsen skal følge op på de undersøgelser af hjemmeværnets frivillige medlemmer, som SFI gennemførte i 2007 og 2011, med det formål at få belyst ændringer i de frivillige medlemmers sammensætning samt eventuelle ændringer i holdninger og forventninger til hjemmeværnet og deres egen frivillige indsats. Formålet med denne nye analyse er at belyse om omstillingerne i hjemmeværnet har medført ændringer i medlemmernes bevæggrunde for at være frivillig i hjemmeværnet, for herigennem skabe et bedre grundlag for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af tjenesten som frivillig. Undersøgelsen af hjemmeværnets frivillige medlemmer gennemføres som en kombination af internetspørgeskema og telefoninterview undersøgelse på et repræsentativt udsnit af hjemmeværnets frivillige medlemmer. Dataindsamlingen foretages af DST-Survey. Undersøgelsen gennemføres i perioden februar 2016 til udgangen af oktober 2016. Den endelige rapportering vil foreligge i begyndelsen af slutningen af september 2016.
Projektleder Torben Fridberg, SFI
Periode 19.02.2016 - 30.06.2017
Status Afsluttet
Kontaktperson

Torben Fridberg

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 47 E-MAIL tf@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Samfund og sammenhængskraft
emneord: Frivilligt arbejde

Søg på sfi.dk