SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Undersøgelse af stofmisbrug fra et brugerperspektiv

Del
I 2009 skønnede Sundhedsstyrelsen at omkring 33.000 borgere havde et stofmisbrug. Sammenlignet med tidligere år betyder det at flere og flere borgere lever med et stofmisbrug. Gruppen af stofmisbrugere er meget forskelligartet, men der er en tendens til at flere søger behandling med hash som hovedproblem for deres misbrug, og færre søger behandling med heroin som deres hovedproblem. Gennem en stor kvalitativ interviewundersøgelse af disse borgeres møde med ”systemet” vil SFI afdække tilsigtede og utilsigtede konsekvenser af håndteringen af borgere med stofmisbrug. De barrierer, som borgere med stofmisbrug oplever i mødet med myndigheder og indsatsområder, kan nemlig have væsentlig betydning for borgernes livskvalitet og udbytte af behandlingen. Med afsæt i et brugerperspektiv og et undersøgelsesdesign, der går tæt på hverdagen for den enkelte borger, vil undersøgelsen belyse betydningen af de lovgivningsmæssige rammer og etablerede praksisformer på stofmisbrugsområdet for borgere med stofmisbrug. Dermed vil undersøgelsen tilvejebringe ny viden om mødet mellem ”systemet” og borgere med stofmisbrug, der bl.a. kan bruges til at identificere barrierer for stofmisbrugsbehandling indenfor og på tværs af forskellige delmålgrupper af borgere med stofmisbrug.
Projektleder Katrine Syppli Kohl, SFI
Periode 04.06.2016 - 22.12.2017
Status Afsluttet
Kontaktperson

Katrine Syppli Kohl

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 27 E-MAIL ksk@vive.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Misbrugere, Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk