SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Unge kriminalitetsofre – hvilke konsekvenser og hvad kan vi gøre for at hjælpe?

Del
Unge mennesker har en højere sandsynlighed for at blive ofre for kriminalitet (Estrada & Nilsson, 2008; Nilsson & Estrada, 2006; Pedersen & Balvig, 2016). Bliver man som ung offer for kriminalitet, kan det have omfattende konsekvenser for resten af ens liv, men ofre for ikke-personfarlig kriminalitet som fx indbrud kan også opleve alvorlige følgevirkninger. Flere undersøgelser viser, at ofre efterfølgende ofte får helbredsproblemer – både psykiske og fysiske men, som får indvirkning ikke kun på ofrenes livskvalitet (Cornaglia, Feldman, & Leigh, 2014; FRA — European Union Agency for Fundamental Rights, 2014; Goldman-Mellor, Margerison-Zilko, Allen, & Cerda, 2016; Janke, Propper, & Shields, 2016; Johnston, Shields, Suziedelyte, Johnston, & Shields, 2015; Menard, 1997; Miller, Cohen, & Wiersema, 1996; Turner, Finkelhor, & Ormrod, 2010), men givetvis også deres livschancer i form af et lavere uddannelsesniveau. På trods af at unge har en højere risiko for at blive ofre for kriminalitet foreligger der hverken danske eller internationale studier, der belyser offereffekter på unges uddannelse. En sådan viden er vigtig for at udvikle og målrette hjælpeindsatser til unge ofre. I dette forskningsprojekt vil vi således belyse følgende to forskningsspørgsmål: 1) Hvilke konsekvenser har det for unges uddannelse og helbred at blive kriminalitetsoffer?; 2) Hvilke konsekvenser har det for henholdsvis unge kriminalitetsofre og deres jævnaldrendes uddannelse og helbred at bo i et nabolag med mange kriminelle?
Projektleder Gabriel Pons Rotger, SFI
Periode 01.01.2018 - 30.06.2020
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Gabriel Pons Rotger

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 39 E-MAIL gpr@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Kriminalitet, Skole og uddannelse, Ungdomsuddannelse, Effektmåling

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk