SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Unge voksne, stoffer og alkohol – en 10-års forløbsundersøgelse

Del
I dag findes der meget viden om danske unges forbrug af alkohol og illegale stoffer (fx Gundelach & Järvinen 2006; Järvinen, Demant & Østergaard 2010; Demant 2007; Østergaard 2008; Ravn 2011). Til gengæld er der begrænset viden om de 25-åriges alkoholforbrug, herunder ændringer af deres forbrugsmønstre i forhold til alkohol og illegale stoffer i relation til overgangen til deres uddannelsesforløb, erhvervsdeltagelse og overgangen til etablering af eget liv og familie. Denne forløbsundersøgelses formål er at kaste lys på netop disse spørgsmål: Hvad kendetegner udviklingen i danske unges alkoholforbrug og brug af illegale stoffer fra 15-16-årsalderen til 24-26-årsalderen? Hvad er forskellen på den måde man drikker på i 24-26-årsalderen i forhold til 18-19-årsalderen? Hvad er kendetegnende den gruppe blandt de 24-26-årige, der drikker mest og har den største erfaring med illegale stoffer? Hvordan udvikler alkohol og stofproblemer sig i den tidlige ungdom, og hvordan er personlige og sociale forhold i unges livsforløb relateret til afhængighedsproblemer?
Projektleder Jeanette Østergaard, SFI
Periode 01.03.2015 - 30.09.2017
Status Afsluttet
Kontaktperson

Jeanette Østergaard

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 40 E-MAIL jea@vive.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk