SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Ungeprofilundersøgelsen

Del
Flere af landets store institutter og organisationer, Socialstyrelsen samt en række kommuner står bag den fælles undersøgelse af unge. Undersøgelsen skal give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere børn og unges trivsel, sundhed og risikoadfærd og dermed bidrage til at styrke og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner. For at etablere den bedste indsats er det væsentligt, at man kender udgangspunktet. Fx hvor mange der ryger hash, hvor mange der har det svært med at passe sin skolegang osv. Ungeprofilundersøgelsen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der systematisk indsamler data om målgruppen og giver kommunerne et faktuelt grundlag at tilrettelægge lokale indsatser på. Ungeprofilundersøgelsen er epokegørende på tre måder. For det første kortlægger den både omfanget af unges erfaringer med kriminalitet og rusmidler og så deres sundhed og sociale trivsel. Den giver dermed kommunen mulighed for at vurdere, hvor der kræves målrettede lokale indsatser. For det andet begrænser den det pres, som mange skoler og uddannelsesinstitutioner oplever i forhold til mængden af undersøgelser af unges sundhed, trivsel, rusmiddeladfærd, kriminalitet m.m. For det tredje bygger den på viden og erfaringer på tværs af Danmark og tilbyder kommunerne at drage nytte af det stærke samarbejde mellem de mange aktører og vidensinstitutioner, der indgår i partnerskabet.
Projektleder Jeanette Østergaard, SFI
Periode 01.08.2015 - 31.12.2018
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Jeanette Østergaard

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 40 E-MAIL jea@vive.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Beskæftigelse, Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Ungdomsuddannelse, Ulighed

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk