SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Validering af den danske version af ’the Parental Stress Scale’ (PSS): Skalaens psykometriske egenskaber undersøgt gennem brug af item respons teori og med fokus på differentiel item funktion

Del
Baggrund: Stress i forældrerollen udgør en risiko for børn og unges udvikling, mentale helbred og trivsel. Forskning om betydningen af stress i forældrerollen og viden om, hvordan familierne bedst hjælpes i praksis er derfor vigtig. Der er behov for et validt måleinstrument til at måle stress i forældrerollen. The Parental Stress Scale (PSS) er oversat til dansk af SFI og er allerede anvendt i forskning og praksis. PSS har følgende fordele: 1) den er kort (18 items), hvilket gør den mindre krævende at besvare, 2) den er gratis at bruge og 3) den kan anvendes blandt forældre til både store og små børn (0-18 år). Skalaen har vist sig lovende, i internationale valideringer, men mangler at blive valideret psykometrisk i en dansk kontekst – dvs. om den måler stress i forældrerollen, og om den fungerer ens blandt forskellige forældregrupper. Projektets formål: at undersøge validiteten af den danske version af PSS og skalaens psykometriske egenskaber med særligt fokus på differentiel item funktion. Projektet består af tre delprojekter med følgende forskningsspørgsmål: 1) Er PSS valid i et relativt repræsentativt udsnit af mødre til 0-1-årige? 2) Er PSS valid, ved anvendelse blandt forældre til 1-18-årige med og uden kendte vanskeligheder eller diagnose (i sårbare og ikke-sårbare grupper)? Og 3) Oplever forældrepar stress i forældrerollen i samme grad og er resultatet forskelligt afhængigt af barnets vanskeligheder eller diagnose? Datagrundlag og metode: Valideringsstudiet baseres primært på allerede indsamlede data fra andre projekter. Der indsamles desuden data fra et relativt repræsentativt udsnit af danske forældre. Data dækker aldersspændet 0-18 år, og der indgår data fra forældrepar samt forældre til børn med og uden vanskeligheder/diagnoser. Skalaens psykometriske egenskaber testes med Rasch modeller (RM). Overensstemmelsen mellem forældrepars svar undersøges med marginal homogenitets test. Perspektiver: Datagrundlaget og anvendelsen af RM muliggør en meget grundig validering af PSS, som vil give viden om mange aspekter af brugen af PSS i en dansk kontekst til glæde for fremtidig forskning og praksis.
Projektleder Signe Lynne Boe Rayce, SFI
Deltagere Maiken Winther Pontoppidan, SFI
Tróndur Møller Sandoy, SFI
Periode 30.03.2017 - 31.12.2019
Status Aktivt
Afdeling VIVE Sundhed
Kontaktperson

Signe Lynne Boe Rayce

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 91 E-MAIL sbo@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Udsatte børn og unge, Familie, Teori og metode

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk