SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Velfærdsteknologi i plejeboliger: Borger-, medarbejder og økonomisk perspektiv

Del
Evaluering af velfærdsteknologi i plejeboliger i Aarhus Kommune SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) gennemfører en evaluering af velfærdsteknologi i plejeboliger i Aarhus Kommune’. Evalueringen skal undersøge, hvilke ændringer velfærdsteknologien har medført for a) borgeres livskvalitet, b) medarbejderes arbejdsmiljø og c) kommunens økonomi. SFI’s evaluering vil være baseret på følgende datakilder: Observationer af praksis, kvalitative interviews med borgere, fokusgruppeinterviews med medarbejdere, surveymålinger af henholdsvis borgeres livskvalitet og medarbejderes arbejdsmiljø, data på omkostninger forbundet med de forskellige velfærdsteknologiske løsninger, målinger af medarbejderes tidsforbrug ved forskellige arbejdsopgaver, statistik for medarbejderes sygefravær samt interviews med ledere og nøglepersoner i Aarhus Kommune. På den baggrund udarbejder SFI en business case for fuld implementering af de velfærdsteknologiske løsninger. Projektet er finansieret af Digitaliseringsstyrelsen.
Projektleder Ditte Andersen, SFI
Deltagere Kristoffer Markwardt, SFI
Lena Bech Larsen, SFI
Marie Anna Svendsen, SFI
Periode 01.02.2015 - 31.12.2016
Status Afsluttet
Afdeling Socialpolitik og velfærd
Kontaktperson

Ditte Andersen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 13 E-MAIL den@sfi.dk
Publikationer fra dette projekt
Forskningsemne

Dette projekt hører under Ældres levevilkår
emneord: Ældre

Søg på sfi.dk