SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Vidensprojekt om virksomme metoder og tilgange på området voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

Del
Mennesker med udviklingshæmning har ofte komplekse problematikker. De kommunikative og kognitive vanskeligheder, der ofte følger med at have udviklingshæmning, kan sammen med tilstødende problematikker som psykiske lidelser gøre det vanskeligt for mennesker med udviklingshæmning at forstå og respondere på deres umiddelbare sociale omgivelser (Wehmeyer et al., 2008). Sådanne vanskeligheder kan resultere i udadreagerende adfærd. Denne adfærd opstår derfor ofte i samspil mellem funktionsnedsættelse (Bengtsson et al., 2015: s. 33) og de sociale omgivelser, fx hvordan andre personer reagerer på en given opførsel hos målgruppen (Overgaard, 2016: s. 2; Røgeskov, 2010: s. 45). Udadreagerende adfærd kan skabe udfordringer i forhold til at yde og modtage socialfaglig støtte samt hæmme muligheden for, at mennesker med udviklingshæmning kan deltage i det omgivende samfund. Viden om metoder og praksisser i relation til det socialfaglige arbejde med mennesker med udviklingshæmning er generelt begrænset i Danmark, og i internationalt regi eksisterer der få evidensbaserede metoder (Bengtsson et al., 2015: s. 134). Til det formål igangsætter VISO et vidensprojekt med den hensigt at øge kendskabet til området voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. VIVE tilbyder at gennemføre et vidensprojekt, der giver systematisk indsigt i virksomme metoder og lovende praksisser på området voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Desuden tilvejebringer projektet viden målrettet kommunale aktører på området, baseret på analyse af rådgivningen i VISO-sagsforløb. Projektet består af to gensidigt supplerende delundersøgelser, der samlet generer viden om: 1a. Virksomme metoder og indsatser identificeret i international forskningslitteratur 1b. Lovende praksis blandt VISO leverandører i relation til voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd 2. Viden om udviklingshæmning og udadreagerend adfærd baseret på analyser af VISOs rådgivningsforløb.
Projektleder Didde Cramer Jensen, SFI
Periode 01.12.2017 - 31.12.2018
Status Aktivt
Afdeling VIVE Social
Kontaktperson

Didde Cramer Jensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 13 E-MAIL dcj@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Udsatte grupper
emneord: Inklusion, Litteraturstudie

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk