SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Which matters more to disadvantaged children: school or neighborhood peers?

Del
Det er veldokumenteret, at udsatte børn klarer sig dårligere fagligt i skolen og udviser større risikoadfærd end deres jævnaldrende uden sociale problemer. Evidensen peger på, at udsatte børns adfærd bliver positivt påvirket af at gå i en skole med få udsatte børn. Der er også evidens, der peger på, at udsatte børn bliver positivt påvirket af at bo i boligkvarterer med få udsatte naboer. Desværre kan den eksisterende forskning ikke afgøre, om det er grupper af naboer eller skolekammerater, der har størst betydning for at forbedre livschancerne for udsatte børn. Men den viden er central, hvis man skal designe virkningsfulde inklusionsindsatser. Derfor vil projektet analysere betydningen af de grupper af jævnaldrende fra skoler, ejendom og begge miljøer, børnene var randomiseret til igennem den første tilbudte kommunale anviste bolig i København. Den kvasi-eksperimentelle variation i grupperne opstår, fordi familierne bliver tildelt den øverste bolig på listen over alle almennyttige boliger.
Projektleder Gabriel Pons Rotger, SFI
Periode 01.06.2018 - 29.08.2021
Status Aktivt
Afdeling VIVE Arbejde og Ældre
Kontaktperson

Gabriel Pons Rotger

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 39 E-MAIL gpr@vive.dk
Forskningsemne

Dette projekt hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Boligsociale område, Børn og unge, Udsatte børn og unge, Skole og uddannelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk