SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Ældre indvandrere med behov for (hjemme)hjælp
Del
Videnskabelig artikel

Ældre indvandrere med behov for (hjemme)hjælp

Del
I disse år ældes den første generation af ’gæstearbejdere’, der kom til Danmark fra omkring 1970. Fra kvantitative studier ved vi, at ældre, kortuddannede indvandrere generelt har et lavt forbrug af hjemmehjælp. For at forstå, hvad der ligger bag dette mønster anvender denne artikel interview med 39 ældre tyrkere, til at udbygge vores forståelse for ældre indvandreres holdninger til, og brug af, kommunal hjemmehjælp. Interviewene viser, at en del ældre mennesker helst undgår brugen af hjemmehjælp, da denne hjælp anses som forstyrrende, problematisk på grund af sprogproblemer og af utilstrækkelig kvalitet. Muligheden for at fravælge kommunal hjemmehjælp kan betinges af, af de ældre indvandrere i stedet modtager hjælp fra yngre, primært kvindelige, familiemedlemmer. Denne familiære hjælp kan dog betyde, at fx nogle svigerdøtre kommer til at varetage ganske krævende omsorgsopgaver. I nogle familier søger man at integrere ønsket om familiebaseret hjælp med tilgængelige kommunale strukturer. Dette sker via familiernes ønsker om at få bevilget en ’selvudpeget hjælper’, og herigennem få aflønnet et familiemedlem for at varetage omsorgsopgaver.
Forfattere Anika Liversage, SFI
Udgivelsesdato 23.05.2017
Publiceret i Gerontologi: aldring og ældre - forskning og udvikling
Sprog Dansk
Sidetal 15
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Ældres levevilkår
emneord: Ældre, Indvandrere, Velfærdssamfundet, Familiebaggrund

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk