SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

7 års børneliv
Hent udgivelsen (454 KB)
Del
Rapport

7 års børneliv

Velfærd, sundhed og trivsel hos børn født i 1995

Del
Undersøgelsen er baseret på data fra tredje dataindsamling i Socialforskningsinstituttets børneforløbsundersøgelse og beskriver børnenes livsvilkår og udvikling i 2003, hvor børnene er 7 år gamle.
Børneforløbsundersøgelsen blev påbegyndt i 1995, hvor mødrene til 5.000 nyfødte børn blev interviewet. De er så blevet interviewet igen i 1999 og 2003.
Langt de fl este børn har et godt liv. De har en god barndom og kan gøre brug af tilbud om venskaber og om indlæring. Der er dog en mindre gruppe børn, der har det svært. De kommer typisk fra familier med få økonomiske og sociale ressourcer.
Det karakteristiske er, at både børn og forældre i disse familier har flere problemer på samme tid. Der er ikke kun tale om fælles problemer for familien eller om problemer hos de voksne, som smitter af på børnenes liv. Børnene har deres egne selvstændige problemer – skolestartsproblemer, udviklingsproblemer og dårlige relationer til familie og kammerater.
Forfattere Else Christensen
Udgivelsesdato 11.08.2004
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-757-7
Sidetal 122
Publikationsnr. 04:13
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Familie

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk