SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Adoption og diskrimination
Hent udgivelsen (984 KB)
Del
Notat

Adoption og diskrimination

Oplevet diskrimination og mikroaggressioner

Del
I denne undersøgelse har vi gennemført interview med både internationalt adopterede og dansk adopterede og har derfor mulighed for at nuancere adopteredes oplevelser af diskrimination. Det bliver således muligt at belyse, hvornår og på hvilken måde det at have et etnisk udseende, der adskiller sig fra størstedelen af den øvrige befolkning, ligger til grund for den oplevede diskrimination, og hvornår det er andre karakteristika eller forskelle, der får betydning. Det skal understreges, at der er tale om en mindre kvalitativ undersøgelse, og at det derfor ikke er muligt at drage generaliserbare konklusioner på baggrund af materialet.
Forfattere Sofie Henze-Pedersen, SFI
Udgivelsesdato 04.10.2017
Sprog Dansk
Sidetal 19
Publikationsnr.
Kontaktperson

Sofie Henze-Pedersen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 09 60 E-MAIL shp@vive.dk

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk