SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Alderdommens aktive kvinder og mænd
Hent udgivelsen (947 KB)
Del
Working paper

Alderdommens aktive kvinder og mænd

Del
I dette arbejdspapir afrapporteres en undersøgelse af midaldrende og ”unge” ældre kvinders og mænds ønsker og forventninger til aktiviteter i alderdommen. Undersøgelsen er en udredningsopgave rekvireret og finansieret af Socialministeriets ligestillingsafdeling. I arbejdspapiret besvares følgende spørgsmål:
I hvilket omfang og hvordan bidrager eksisterende forskning til belysning af fremtidens ældre kvinders og mænds forventede ønsker om aktiviteter? Hvordan har midaldrende og ”unge” ældre kvinders og mænds aktiviteter udviklet sig i de sidste 10-15 år? Hvilke former for aktiviteter ønsker fremtidens ældre? Hvor
udbredte er ønskerne? I hvilket omfang peger kommende ældre mænds og kvinders ønsker på et behov for kønsdifferentierede aktivitetstilbud?
Undersøgelsen er gennemført ved anvendelse af flere metoder: Kapitel 2 er en oversigt over, hvad hidtidig forskning viser vedr. fremtidens ældre mænds og kvinders forventede aktivitetsønsker, dvs. et litteraturstudie. Kapitel 3, der sætter fokus på udviklingen i midaldrendes og ”unge” ældres aktiviteter i de sidste 10-15 år, baseres på allerede eksisterende databaser, mens kapitel 4, der går tættere på de to køns ønsker om aktiviteter i alderdommen, baseres på en surveyundersøgelse, dvs. en stikprøvebaseret spørgeskemaundersøgelse. Endelig er kapitel 5 en sammenfatning og perspektivering af undersøgelsens resultater.
Forfattere Henning Olsen
Udgivelsesdato 31.12.2005
Sprog Dansk
Publikationsnr. AP 05:2005
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Ældres levevilkår
emneord: Ældre, Levevilkår, Samfundsdeltagelse, Ligestilling

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk