SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Analyse om udviklingen i familieretlige konflikter
Hent udgivelsen (1.905 KB)
Del
Notat

Analyse om udviklingen i familieretlige konflikter

Del
Formålet med denne analyse er at kortlægge, hvad man ud fra eksisterende datakilder og undersøgelser kan vurdere om omfanget og karakteren af danske skilsmisseforældres familieretlige konflikter i dag. Analysen kan betragtes som et forarbejde til og et grundlag for videre forskning om familieretlige konflikter.
Analysens tre hovedspørgsmål er: 1) Kan man ud fra befolkningsundersøgelser om skilsmisseudviklingen og om skilsmisseforældres konflikter og samarbejde vurdere, om børn i stigende omfang bliver omfattet af familieretlige konflikter? 2) Er der ud fra de familieretlige myndigheders ressourcestatistik grundlag for at antage, at flere børn i dag omfattes af familieretlige konflikter? 3) Er der tegn på, at de komplekse familieretlige sager har skiftet indholdsmæssig karakter, efter at forældreansvarsloven trådte i kraft i 2007?
Analysen belyser disse spørgsmål ved at sammenstille nyere datakilder med ældre og perspektiverer desuden udvalgte danske fund med tilsvarende i Norge for at vurdere, om der er markante forskelle i omfanget af forældrekonflikter.
Forfattere Mai Heide Ottosen, SFI
Udgivelsesdato 12.04.2016
Sprog Dansk
Sidetal 76
Publikationsnr.
Kontaktperson

Mai Heide Ottosen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 88 E-MAIL mho@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Skilsmisse, Familie

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Analyse om familieretlige konflikter. Er der brug for ny forskning?"

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk