SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Anbragt
Del
Bøger & bogbidrag

Anbragt

Udfordringer fra barndommen og ind i voksenlivet

Del
Kapitlet belyser, hvordan social ulighed kommer til udtryk i anbragte børns liv. I kapitlet præsenterer og analyserer vi en række data fra SFI’s forløbsundersøgelse af anbragte børn og unge. Afslutningsvis diskuterer vi, hvordan vi kan blive bedre til at støtte anbragte i deres vej fra barndommen ind i ungdomslivet og på den måde bidrage til, at de får en bedre overgang til voksenlivet.
Forfattere Anne-Dorthe Hestbæk, SFI
Sofie Henze-Pedersen, SFI
Udgivelsesdato 04.01.2017
Publiceret i Social arv og social ulighed
Sprog Dansk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Udsatte grupper
emneord: Social arv, Udsatte grupper

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk