SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Anbragte børns rettigheder
Del
Bøger & bogbidrag

Anbragte børns rettigheder

Del
Kapitlet sammenstiller data fra danske unge anbragte op mod børn og unges rettigheder, som de fremgår af FNs Børnekonvention og diskuterer, i hvilken udstrækning Danmark er i mål med disse rettigheder
Forfattere Anne-Dorthe Hestbæk, SFI
Udgivelsesdato 27.11.2018
Publiceret i Human Rights in Child Protection
Sprog Engelsk
Sidetal 146
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk