SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Anbragte unges udsathed
Hent udgivelsen (888 KB)
Del
Notat

Anbragte unges udsathed

Del
I dette notat belyser vi 18-årige tidligere anbragte unges udsathed. Den udsathed, som vi ser på i dette notat, er at være udsat for selvskade og selvmordsforsøg, være udsat for voldtægt og voldtægtsforsøg, have fået en abort samt at være udsat for trusler med våben. Denne fokus på udsathed og konkrete overgreb er i høj grad motiveret af resultaterne fra tidligere analyser på 15-årige anbragte (Lausten m.fl., 2015), der viste, at hver femte af de anbragte 15-årige (22 pct.) angav, at de havde været udsat for et overgreb (i bred forstand, dvs. denne definition indeholder fx også mobning) inden for det sidste halve år primært fra andre unge uden for anbringelsesstedet, men også fra voksne på og uden for anbringelsesstedet samt andre unge. Vi har derfor ønsket at undersøge nærmere, hvilke konkrete overgreb tidligere anbragte har oplevet, og i hvilket omfang overgrebene hænger sammen med karakteristika i forhold til anbringelsesforløb.
Forfattere Rikke Fuglsang Olsen, SFI
Mette Lausten, SFI
Udgivelsesdato 24.04.2017
Sprog Dansk
Sidetal 17
Publikationsnr.
Kontaktperson

Rikke Fuglsang Olsen

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 21 E-MAIL rfo@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Udsatte grupper
emneord: Anbringelser, Udsatte børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk