SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Appendiks. Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport I
Hent udgivelsen (820 KB)
Del
Rapport

Appendiks. Skolestøtte til børn i familiepleje – delrapport I

Et effektstudie

Del
Dette appendiks er et supplement til rapporten Skolestøtte til børn i familiepleje – Et effektstudie, hvor effekten af to skolestøttende interventioner undersøges. Den ene intervention er skolebaseret og kaldes ”LUKoP”, hvilket er en forkortelse af Læring, Udvikling, Kognition og Pædagogik. Den anden er en hjemmebaseret tutor-indsats kaldet ”Forældre som lektiehjælpere” (FsL).
Dette appendiks indeholder tre analysedele:
• En sammenligning af kontrol- og indsatsgrupper i forhold til plejeforældrenes baggrund/ud¬gangspunkt ved førmålingen
• En sammenligning af kontrol- og indsatsgrupper i forhold til deres faglige og kognitive udgangspunkt ved førmålingen
• En analyse af gruppernes faglige og kognitive udvikling fra før- til eftermålingen.
Forfattere Misja Eiberg, SFI
Luna Kragh Andersen
Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt, SFI
Udgivelsesdato 24.01.2018
Udgiver VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-484-5
Sidetal 53
Publikationsnr.
Kontaktperson

Misja Eiberg

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 19 E-MAIL mei@vive.dk

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk