SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet
Hent udgivelsen (624 KB)
Del
Rapport

Arbejdsmarkedsreformen og arbejdsmarkedet

Del
Arbejdsmarkedsreformen er samlet betegnelse for en række ændringer i den arbejdsmarkedspolitiske lovgivning, der trådte i kraft 1. januar 1994 og på flere områder medførte et brud med den tidligere førte arbejdsmarkedspolitik. Arbejdsmarkedsreformen betød således bl.a. en ændret styring af aktiveringsindsatsens udformning og tilrettelæggelse. Et væsentligt sigte med arbejdsmarkedsreformen har været at sikre et mere velfungerende arbejdsmarked.
Denne rapport vurderer og diskuterer, hvilken betydning arbejdsmarkedsreformen har haft for arbejdsmarkedet og dets funktionsevne i perioden 1994-1997.
Rapporten belyser udviklingen på arbejdsmarkedet med fokus på perioden 1994-1997. Endvidere belyses og diskuteres betydningen af den arbejdsmarkedspolitiske indsats under arbejdsmarkedsreformen i relation til udviklingen i arbejdsudbuddet og virksomhedernes mangel på arbejdskraft.
Forfattere Mona Larsen, SFI
Klaus Langager
Udgivelsesdato 26.08.1998
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-600-7
Sidetal 219
Publikationsnr. 98:13
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Arbejdsmarkedet, Ledelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk