SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bedre veje til en ungdomsuddannelse
Hent udgivelsen (1.502 KB)
Del
Øvrige publikationer

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Indhold, værktøj og metoder (delopgave 2)

Del
Formålet med delopgave 2 er at identificere praksisser, der er virkningsfulde i forhold til at få unge videre i ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Undersøgelsen retter således fokus på god praksis i forhold til målgruppen af unge mellem 16 og 25 år, som af faglige, personlige eller sociale årsager har behov for ekstra støtte i overgangen til ungdomsuddannelse eller be-skæftigelse. Undersøgelsen kan kun i begrænset omfang anvendes til at pege på udfordringer i den eksisterende praksis i forhold til målgruppen, og kan endvidere ikke anvendes til at vur-dere, hvilken praksis der er mest udbredt i Danmark i forhold til målgruppen.
Forfattere Mette Slotved
Pernille Hjermov
Vibeke Myrup Jensen, SFI
Mathilde Jensen
Mai Tødsø Jensen, SFI
Helle Holt, SFI
Anne-Marie Klint Jørgensen
Niels Matti Søndergaard
Nanna Friche
Udgivelsesdato 10.02.2017
Udgiver KORA
Sprog Dansk
E-ISBN 978-87-7488-917-5
Sidetal 131
Forskningsemne

Denne publikation hører under Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk