SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Betingelser for børns sociale ansvar
Hent udgivelsen (9.609 KB)
Del
Rapport

Betingelser for børns sociale ansvar

Del
Udviser børn ansvarlighed over for andre børn? Hvem og hvordan lærer nutidens børn at føle ansvar over for et fællesskab? Og er der forskel på, hvad børn lærer om ansvar i skolen, i den organiserede fritid og hjemme i familien? Det er nogle af de spørgsmål, denne rapport søger at besvare. Resultaterne er baseret på deltagerobservation i skole og fritidsliv samt på kvalitative interview med 11-12-årige børn, deres forældre, deres lærere samt udvalgte voksne fra børnenes fritidsaktiviteter.
På trods af, at der både blandt forældre, i skolen og i samfundet i øvrigt i stigende grad sættes fokus på det civile samfunds sociale rolle, peger rapporten på, at der i praksis ikke i nævneværdigt omfang stilles krav til børn om at stille sig socialt til rådighed for børn, der er marginale i fællesskabet. Socialt ansvar udøves kun, hvis børnene selv har lyst. Derudover bekræfter rapporten i lighed med andre undersøgelser på området, at skolen og de sociale fællesskaber i skolen spiller en afgørende rolle for børnenes sociale trivsel.
Forfattere Connie Carøe Christiansen
Pernille Hohnen
Udgivelsesdato 12.01.2002
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-679-1
Sidetal 178
Publikationsnr. 02:4
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Skole og uddannelse
emneord: Dagtilbud, Familiemønstre, Familiebaggrund, Skolegang, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk