SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Børn af veteraner - et metodenotat
Hent udgivelsen (1.059 KB)
Del
Notat

Børn af veteraner - et metodenotat

Del
Dette notat underbygger rapporten Børn af veteraner – hverdagsliv og trivsel (Frederiksen & Lausten, 2018). I rapporten er der i høj grad lagt vægt på formidling af resultaterne og i mindre omfang på formidling af de metodiske overvejelser, der lægger bag. De udfoldes i dette notat. I notatet beskrives dataindsamlingen, hvem der har valgt at besvare undersøgelsen og hvad det betyder for resultaterne. Derudover beskrives den gruppe af jævnaldrende, som danner grundlag for sammenligningerne i undersøgelsen, samt hvordan analyserne af resultaterne er gennemført. Til sidst i notatet kan alle tabeller, der danner grundlag for resultaterne i rapporten, ses.
Forfattere Signe Frederiksen, SFI
Mette Lausten, SFI
Udgivelsesdato 23.01.2018
Sprog Dansk
Sidetal 36
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Familie

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Trivsel hos børn af veteraner – med fokus på veteraner med psykisk mistrivsel"

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk