SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Børnehavens betydning for børns udvikling: En forskningsoversigt
Hent udgivelsen (949 KB)
Del
Rapport

Børnehavens betydning for børns udvikling: En forskningsoversigt

A research review

Del
Denne forskningsoversigt er bestilt af BUPL. Den giver et overblik over de nyeste danske og internationale forskningsresultater på dagpasningsområdet og perspektiverer til tidligere resultater på området. Forskningsoversigten følger således op på SFI’s tidligere udgivelse: Effekter af dagpasning – en redegørelse for nationale og internationale forskningsresultater fra 2002.
Rapporten belyser, hvordan kvalitetsforskelle i dagpasningstilbud kan påvirke børns kognitive, emotionelle og sociale udvikling. Rapporten redegør blandt andet for, at pasning af høj kvalitet – målt ved gode normeringer, relevant uddannet personale, ordentlige plads- og hygiejneforhold, stimulerende aktiviteter og en god kontakt mellem institution og hjem – gavner børn kognitivt, socialt, helbreds- og følelsesmæssigt både på kort og lang sigt. De bliver blandt andet mere intelligente, selvsikre og nysgerrige i forhold til at lære og dermed mere skoleparate og dygtige i skolen.
Der er i særdeleshed dokumentation for, at børn fra belastede familier klarer sig bedre, hvis deres pasning har været af høj kvalitet. De bliver fx mindre kriminelle, får en højere uddannelse, får højere indtjening og har et bedre helbred. Der er altså store samfundsøkonomiske gevinster ved at investere i børnepasning af høj kvalitet.
Forfattere Alva Albæk Nielsen
Mogens Christoffersen
Udgivelsesdato 30.09.2009
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 978-87-7487-954-1
Sidetal 100
Publikationsnr. 09:27
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Børn og unge, Dagtilbud, Helbred, Kriminalitet, Familiebaggrund, Levevilkår, Skolegang, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk