SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Daginstitutionen som forebyggende tilbud til truede børn
Hent udgivelsen (10.947 KB)
Del
Rapport

Daginstitutionen som forebyggende tilbud til truede børn

Del
Er daginstitutionen i stand til at yde en indsats i det forebyggende arbejde for truede børn? Kan de leve op til forventningerne? Ved de ansatte nok? Er daginstitutionerne gode nok til at underrette socialforvaltningen, når der er en formodning eller viden om, at et barn lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare? Kan de ansatte samarbejde med forældrene? Kan de samarbejde med socialforvaltningen? Og hvad har de brug for at lære mere om?
769 vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner fra hele landet har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, der fokuserer på daginstitutionernes muligheder og begrænsninger med hensyn til at yde en indsats over for børn, der har brug for særlig bistand.
Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på de erfaringer, daginstitutionerne har inden for området, hvorimod der holdningsmæssigt er en meget stor overensstemmelse. Der er meget stor enighed om, hvad der karakteriserer et truet barn og om muligheder og problemer i samarbejdet med forældre. Men andelen af truede børn i institutionen og erfaringer fra samarbejdet med socialforvaltningen varierer stærkt. Der er relativt flest institutioner med mange truede børn i de små kommuner, og det er også her, man har de bedste erfaringer med at samarbejde med socialforvaltningen.
Forfattere Else Christensen
Udgivelsesdato 18.09.1996
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-530-2
Sidetal 144
Publikationsnr. 96:5
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Dagtilbud, Udsatte børn og unge, Familiemønstre, Familiebaggrund

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk