SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Danske hjemvendte soldater
Hent udgivelsen (2.206 KB)
Del
Øvrige publikationer

Danske hjemvendte soldater

Et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Del
Dette temahæfte præsenterer de væsentligste resultater af forskningsprojektet ”Danske hjemvendte soldater”.
Forskningsprojektet er finansieret af Soldaterlegatet og udført af SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Projektet blev iværksat i 2010 og afsluttet i 2012 efter udgivelse af seks forskningsrapporter.
Formålet med projektet har været at analysere, hvilke konsekvenser udsendelsen har haft for de ca. 26.000 danske mænd og kvinder, der mellem 1992 og 2009 har været udsendt som soldater på internationale, militære operationer for Danmark. De seks rapporter omhandler bl.a. soldaternes sociale baggrund, uddannelse, økonomi og psykiske og fysiske helbred før og efter udsendelsen.
Temahæftet opsummerer projektets konklusioner, og rummer desuden otte interviews med nøglepersoner, der giver en vurdering af projektets perspektiver set fra netop deres stol. De interviewede er forsvarsminister Nick Hækkerup, bestyrelsesformand i Soldatelegatet Peter Højland, oberst og tidligere chef for ISAF hold 4 Kim Kristensen, formand for HKKF Flemming Vinther, konstitueret chef for Veterancentret Jens Kåre Byrnak, chef for Videncentret under Veterancentret Mette Bertelsen, projektleder og seniorforsker på SFI Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, og tidligere konstabel Heine Stefansen.
Forfattere Trine Jørgensen
Udgivelsesdato 01.10.2012
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISBN 978-87-7119-134-9
Sidetal 50
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Samfundsdeltagelse, Familie, Helbred, Sygefravær

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk