SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Data om elevernes læring og progression
Hent udgivelsen (1.031 KB) Hent kort & klart (3.014 KB)
Del
Notat

Data om elevernes læring og progression

En forskningskortlægning og syntese

Del
Denne forskningskortlægning og -syntese indgår som en del af et større udviklings- og inspirationsprojekt, Data om elevernes læring og progression. Formålet med udviklings- og inspirationsprojektet er at give videns- og praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes progression kan indsamles, sammenstilles, vises og understøtte, at danske skoleelever bliver så dygtige, som de kan. Projektet skal illustrere og give anbefalinger til, hvordan skoler og kommuner kan bruge data til at beskrive og visualisere elevers progression, og hvordan pædagogisk personale kan anvende data i deres didaktiske arbejde for at styrke elevernes læring. Projektet skal have et bredt datafokus og bringe såvel centrale som de mange lokale data i anvendelse. Projektet skal vise muligheder for udveksling af data om progression mellem it-systemer, som anvendes i folkeskolens arbejde.
Denne kortlægning udgør, sammen med en erfaringsopsamling af praksis i danske skoler, første del af projektet. Forskningskortlægningen omhandler tre hovedtemaer:
1. Forståelser og definitioner af læring og progression
2. Måling af elevens læring og progression
3. Det fagprofessionelle arbejde med elevens progression.
Formålet med kortlægningen er at finde frem til relevante danske og in-ternationale studier og beskrive de svar, som den tidligere litteratur har afgivet på forskningsspørgsmålene. Vi diskuterer her også, hvilke muligheder og udfordringer der kan være forbundet med at overføre de resultater, vi har fundet fra internationale studier, til en dansk kontekst, og hvilke typer af læring der er vanskelige at fremskaffe data omkring.
Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Jens Dietrichson, SFI
Kirstine Karmsteen, SFI
Bjørn Christian Viinholt Nielsen, SFI
Ida Scheel Rasmussen
Mette Agerskov Smith
Udgivelsesdato 27.01.2017
Sprog Dansk
Sidetal 79
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk