SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

De svageste kontanthjælpsmodtagere
Hent udgivelsen (646 KB)
Del
Rapport

De svageste kontanthjælpsmodtagere

Del
Der er udbredt enighed om, at kontanthjælpsmodtagere så vidt muligt bør hjælpes i arbejde. Denne første større undersøgelse af meget langvarige kontanthjælpsmostageres beskæftigelsespotentiale viser, hvor mange der er parate til at kunne komme ud på arbejdsmarkedet, eventuelt i form af et fleksjob med offentlig støtte eller i et ordinært deltidsjob. For manger er der tale om, at andre problemer end selve ledigheden hindrer beskæftigelse. Rapporten giver et billede af, hvor mange der har nedsat arbejdsevne som følge af fx helbredsproblemer, misbrugsproblemer, problemer med at omgås andre mennesker, sproglige og kulturelle barrierer og mangel på personlige kompetencer i det hele taget.
Medarbejdere i socialforvaltningen i 38 kommuner er blevet interviewet om disse forhold. De oplyste også, hvilke typer af indsatser kommunen iværksætter over for de forskellige problemer, og i hvilket omfang kommuner selv mener at have succes med indsatsen.
Rapporten rummer desuden en oversigt over den hidtidige forskning på området.
Forfattere Henning Bjerregaard Bach
Udgivelsesdato 20.02.2004
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-741-0
Sidetal 97
Publikationsnr. 03:27
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Kontanthjælp, Inklusion, Samfundsdeltagelse, Levevilkår, Fleksjob

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk