SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Den længere skoledags betydning for elevers fritidsaktiviteter
Hent udgivelsen (1.299 KB)
Del
Notat

Den længere skoledags betydning for elevers fritidsaktiviteter

Del
Samlet set er skoledagen blevet længere for elever på alle klassetrin. Deraf er der kommet bekymring for, om elevernes muligheder for at deltage i og dyrke fritidsaktiviteter er blevet ændret. I denne undersøgelse belyser vi, hvorvidt de ændringer, der har været i skoledagens længde, har betydning for elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter uden for skolen med hensyn til antal fritidsaktiviteter og antallet af timer, eleverne bruger på dem.

Undersøgelsen viser, at der er forholdsvis små, men statistisk sikre ændringer i antallet af fritidsaktiviteter, eleverne deltager i:

I 2014 gik elever i 4., 6., 8. og 9. klasse i 2 gennemsnit til 1,35 fritidsaktiviteter om ugen.
I 2016 gik elever på tilsvarende klassetrin til 1,28 fritidsaktiviteter.

Undersøgelsen viser også, at der er lidt færre elever, der bruger mere end fire timere om ugen på fritidsaktiviteter.

Desuden viser resultaterne, at eleverne i gennemsnit bruger mindre tid på fritidsaktiviteter end tidligere: Der er et gennemsnitligt fald i andelen af elever, der bruger 4 eller flere timer om ugen på fritidsaktiviteter på 6 procentpoint - fra 53 procent i 2014 til 47 procent i 2016.
Forfattere Kasper Skou Arendt, SFI
Peter Rohde Skov, SFI
Udgivelsesdato 08.12.2017
Sprog Dansk
Sidetal 58
Publikationsnr.
Kontaktperson

Peter Rohde Skov

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 15 E-MAIL plo@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Skole og uddannelse
emneord: Skolegang, Børn og unge

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk