SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Dynamisk assessment af indlæringsvanskeligheder og kognitiv funktion
Hent udgivelsen (1.700 KB)
Del
Notat

Dynamisk assessment af indlæringsvanskeligheder og kognitiv funktion

Udvikling af analyseredskab til brug i dynamisk assessment

Del
Dette notat beskriver det præliminære udviklingsarbejde, pilotafprøvning og estimering af interrater reliabilitet af et analyseinstrument til brug i dynamisk assessment af børns kognitive funktion og udredning af indlæringsvanskeligheder. Instrumentet er udviklet til registrering og analyse af ’fund’ under dynamisk assessment, og notatet er derfor primært henvendt til fagpersoner, i særdeleshed psykologer, der arbejder med udredning af kognitiv funktion og skolevanskeligheder. Dynamisk assessment er en psykologisk undersøgelsesmetode, hvor hovedfokus er at afdække barnets indlæring og kognitive funktion samt potentialet for udvikling. Under testningen interagerer psykologen med barnet og tilbyder støtte og guidning for at indsamle viden om barnets indlæringsmæssige ressourcer og udfordringer samt for at undersøge, hvordan barnets læring og udvikling kan understøttes gennem intervention. Dette kaldes ’mediering’. Dynamisk assessment adskiller sig således grundlæggende fra konventionel statisk testning fx med IQ test, som ofte er stærkt begrænset i sin kapacitet i forhold til at frembringe viden om den rette tilrettelæggelse af undervisning, samt hvilke pædagogiske tiltag der skal sættes ind med, så det rammer barnets behov og muligheder for udvikling. Omvendt har det dynamiske testparadigme sine egne udfordringer, det gælder i særdeleshed i forhold til reliabilitet og formidling af de meget omfattende beskrivelser, som udredningen genererer til lærere, forældre etc. Metoden er i sin essens meget individuel, procesorienteret og deskriptiv, men resultatet af testen skal på den anden side også have stor nok sikkerhed og generaliserbarhed, således at udfaldet ikke primært afhænger af den, der tester og fortolker resultatet. Hvis dynamisk assessment skal medvirke til at lukke kløften mellem udredning og undervisning, skal den information, der genereres gennem dynamisk assessment, dels kunne systematiseres og valideres bedre, end det aktuelt er tilfældet, dels kunne kommunikeres som forståelig og lettere omsætteligt information i forhold til barnets daglige undervisningssituation og hjemmemiljø. Dette studie er en tilnærmelse i denne retning og rammer ned i et meget underbelyst område af metodeudviklingen i dynamisk assessment, hvor den internationale forskning er meget sparsom og ofte giver anledning til kritik af metoden (se fx Sternberg & Grigorenko, 2002). Formålet med at udvikle et analyseinstrument til brug i dynamisk assessment er dels at skabe større ensartethed i fortolkningen af det, der observeres under udredningen, dels at gøre observationerne nemme at registrere systematisk i et overskueligt format med det sigte at opnå større reliabilitet og nemmere formidling af resultaterne. Analyseinstrumentet er udviklet og pilottestet af psykologerne Misja Eiberg og Grethe Damon.
Forfattere Misja Eiberg, SFI
Grethe Damon
Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt, SFI
Udgivelsesdato 06.03.2018
Sprog Dansk
Sidetal 105
Publikationsnr.
Kontaktperson

Misja Eiberg

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 19 E-MAIL mei@vive.dk

Søg på sfi.dk