SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Dynamisk assessment som interventionsværktøj
Hent udgivelsen (2.606 KB)
Del
Rapport

Dynamisk assessment som interventionsværktøj

Effekten af udredningsmetoder i skolestøttende indsatser for anbragte børn

Del
Anbragte børn og unge klarer sig markant dårligere skolemæssigt end deres ikke-anbragte jævnaldrende. Ligeledes kan en sårbar opvækst i den tidlige barndom have negativ indflydelse på bl.a. børnenes kognitive udvikling og betyde, at de kan opleve indlæringsmæssige udfordringer i skolen siden hen. Som voksne får langt færre en uddannelse, og færre kommer i beskæftigelse, ligesom flere anbragte unge havner i kriminalitet. At flere anbragte børn gennemfører folkeskolens afgangsprøve, kan være det første skridt mod at udligne denne forskel. Derfor er det helt centralt at undersøge, hvordan anbragte børn kan støttes til bedre skolegang.
Denne rapport redegør for resultaterne af et kontrolleret forsøg med udredningsmetoden dynamisk assessment. Formålet med forsøget er at afdække, om en kortlægning af barnets faglige, kognitive og sociale styrker og vanskeligheder, som inkluderer dynamisk assessment, kan bibringe viden, der kan medvirke til at skabe mere målrettede og mere effektive skolestøttende interventioner, sammenlignet med konventionelle udredningsmetoder.
I rapporten undersøges forskelle i effekten på børnenes kognitive, sociale og faglige udbytte af en individuel, skolebaseret intervention, kaldet LUKoP for, 1) en gruppe af børn, der indledningsvist er udredt med konventionelle statiske testmetoder (bl.a. IQ-test), ligesom de test, der almindeligvis anvendes til udredning af indlæringsvanskeligheder af kommunernes psykologiske, pædagogiske rådgivninger (PPR), og 2) en gruppe af børn, der har fået et udredningsforløb med ”dynamisk assessment”, kombineret med kortlægning med de samme konventionelle statiske test, som er anvendt i gruppe 1. LUKoP-indsatsen blev igangsat i slutningen af 2014 og forløb over cirka 18 måneder. I forsøget deltog 100 anbragte børn i alderen 6-14 år, deres plejeforældre og deres folkeskoler.
Derudover består rapporten af en kvalitativ evaluering af, hvordan der i praksis er blevet arbejdet med at formulere og udarbejde individuelt tilrettelagte skolestøttende indsatser i de to interventionsgrupper. Formålet er at undersøge, om der er forskelle i måden at tilgå interventionsarbejdet på, og om dynamisk assessment kan bidrage med noget ekstra til det pædagogiske og didaktiske interventionsarbejde.
Forfattere Misja Eiberg, SFI
Luna Kragh Andersen
Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt, SFI
Emma Karolina Blomqvist
Johanne Louise Elholm Bergmann
Udgivelsesdato 30.01.2018
Udgiver VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
E-ISBN 978-87-7119-491-3
Sidetal 203
Publikationsnr.
Kontaktperson

Misja Eiberg

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 19 E-MAIL mei@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Anbringelser, Teori og metode

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk