SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Effekter af dagpasning
Hent udgivelsen (249 KB)
Del
Working paper

Effekter af dagpasning

Del
Arbejdspapiret opsamler hovedresultater fra forskningen, national såvel som international, om effekterne af børns dagpasning. Forskningsopsamlingen koncentrerer sig om effekterne af dagpasningstilbud målrettet de 0-5-årige. Undersøgelser af dagpasningens betydning for børn viser, at kvaliteten kan være så dårlig at pasningen forstærker den sociale arv. Omvendt kan en høj kvalitet fremme udvikling af kompetencer hos børnene, der kan give børnene et løft i skolen. I vurderingen af dagpasningens kvalitet indgår oplysninger om normeringer, gruppestørrelse, personaleudskiftning, fysiske omgivelser samt mere bløde mål som omsorgskulturen og personalets kvalifikationer.
Forfattere Anne-Dorthe Hestbæk, SFI
Mogens Christoffersen
Udgivelsesdato 17.10.2002
Sprog Dansk
Publikationsnr. AP 18:2002
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Børn og unge, Dagtilbud, Social arv

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk