SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Efterløn og nedslidning
Hent udgivelsen (422 KB)
Del
Notat

Efterløn og nedslidning

Del
Med udgangspunkt i SFI’s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap og beskæftigelse 2006 (Larsen et al., 2008), har vi foretaget en yderligere analyse af omfanget af befolkningens helbredsproblemer pga. nedslidning på arbejdsmarkedet. Dataindsamlingen er foregået i september-november 2006, hvor respondenterne i undersøgelsen bl.a. er blevet spurgt, om de har problemer med deres helbred på grund af nedslidning fra deres tidligere eller nuværende arbejde. Besvarelserne benytter vi nu herunder til at belyse graden af nedslidning opdelt på forskellige grupper i befolkningen. Af særlig interesse er opdelingen efter personer, som enten er i beskæftigelse, på efterløn, på førtidspension eller andre ikke-beskæftigede uden efterløn eller førtidspension. I spørgeskemaet har respondenterne desuden oplyst deres månedlige indkomst, generelle helbredstilstand samt beskæftigelsesstatus. Herudover er der benyttet registeroplysninger om alder, uddannelse og udbetaling af førtidspension og efterløn.
Forfattere Jan Høgelund
Lars Brink Thomsen
Udgivelsesdato 29.04.2011
Sprog Dansk
Sidetal 9
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Helbred, Sygefravær

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk