SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Er det et problem at være ufaglært?
Del
Videnskabelig artikel

Er det et problem at være ufaglært?

Del
Denne artikel giver et billede af de ufaglærte og faglærtes indkomstfordeling. Det vises, at ufaglærtes økonomiske situation ser bedre ud, end mange forestiller sig. Ifølge dem skal gruppen reduceres markant, så vi står bedre i den internationale konkurrence. En sammenligning af ufaglærte og faglærte viser, at de ufaglærte skaber et livsforløb, som næsten er identisk med faglærtes. De ufaglærtes økonomiske situation bør derfor nuanceres mere, end det sker i den aktuelle debat.
Forfattere Søren Jensen, SFI
Flemming Agersnap
Udgivelsesmåned Oktober 2015
Publiceret i Samfundsøkonomen
Sprog Dansk
Sidetal 6
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Arbejdsmarkedet

Søg på sfi.dk