SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Er sektorvalget også kønsopdelt blandt kvinder og mænd med samme uddannelse?
Hent udgivelsen (1.743 KB)
Del
Videnskabelig artikel

Er sektorvalget også kønsopdelt blandt kvinder og mænd med samme uddannelse?

Del
I denne artikel undersøges, om sektorplaceringen er forskellig blandt kvinder og mænd med samme uddannelsesmæssige baggrund. Resultaterne viser, at de to køn – trods samme uddannelse – placerer sig systematisk forskelligt på arbejdsmarkedet: Mænd er mere tilbøjelige til at være beskæftiget i den private sektor end kvinder. For nogle uddannelser opstår kønsforskellen umiddelbart efter endt uddannelse, mens den for andre uddannelser først opstår i de efterfølgende år. Forskellige (forestillinger om) sektorspecifikke arbejdsvilkår kan ifølge resultaterne i denne artikel være en af forklaringerne på kønsopdelingen på arbejdsmarkedet. Artiklen tager afsæt i resultater fra Larsen m.fl. (2016).
Forfattere Mona Larsen, SFI
Helle Holt, SFI
Malene Rode Larsen
Udgivelsesdato 04.05.2017
Publiceret i Søkelys på arbeidslivet
Sprog Dansk
Sidetal 18
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked
emneord: Arbejdsmarkedet

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Kortlægning af det kønsopdelte arbejdsmarked"

Søg på sfi.dk